Ontstaan

Hoe het begon

Het verhaal van Bright Fame begon in 2008 met de ontmoeting van Frits Rouvoet van Stichting Blood-n-Fire met Robin. Met de hulp van Frits slaagde Robin erin om uit de prostitutie te stappen en een plek te vinden in een vrouwenopvang. Even leek het beter met haar te gaan. Robin was bezig met een rechtszaak tegen haar loverboy en alles leek goed te gaan tot op de dag dat ze slecht nieuws kreeg: haar loverboy werd niet vervolgd.

Dit bericht was een grote klap voor Robin. Ze raakte gefrustreerd en kon niet goed met haar emoties overweg. In het opvanghuis gold de gebruikelijke regel dat vrouwen geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Ze kon dus met niemand contact opnemen en kon nergens haar frustratie kwijt. Ze werd door de leiding naar haar kamer gestuurd om af te koelen. Hier maakte Robin een einde aan haar leven.

Start Bright Fame

Het dramatische verhaal van Robin, in het Engels bright fame, stimuleerde tot de oprichting van stichting Bright Fame. Het overlijden van Robin maakte ons duidelijk dat persoonlijke hulpverlening bij het willen en daadwerkelijk uitstappen van de prostitutie nodig is. Zo kan het opgebouwde contact namelijk blijven bestaan en kan passende hulpverlening geboden worden.

Steun Bright Fame en help vrouwen uit de prostitutie

Maak een donatie