Onze activiteiten in Oost-Europa

De meeste vrouwen die op de Wallen werken, komen uit Oost Europa en vooral uit Roemenië. Meestal is armoede de drijfveer om in de prostitutie te gaan werken. Zo kunnen deze vrouwen zorgen voor hun gezin en familie. In hun situatie moet bij het begrip ‘pooier’ dan ook niet per se of meteen gedacht worden aan iemand uit het criminele circuit maar kan het de echtgenoot, vader of broer van een in Nederland werkende vrouw zijn die haar in de prostitutie houdt!

Bright Fame zet zich er, samen met in Roemenië werkzame organisaties, voor in om waar mogelijk de vrouwen terug te laten keren naar Roemenië en om daar ander werk te vinden. Dit is niet eenvoudig. Hier heeft Bright Fame hulp en ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld van (christelijke) zakenmensen die bereid zijn om een project (mee) op te zetten of te investeren in een al bestaand project.

In Moldavië, grenzend aan Oekraïne, verricht Bright Fame werk dat vergelijkbaar is met het werk in Roemenië. In Moldavië zit een christelijke organisatie die zich ervoor inzet om vrouwen uit de prostitutie te halen, ze opvangt en helpt om ander werk te vinden. Daarnaast geven ze voorlichting over seksualiteit en over (de gevaren van) prostitutie. Deze organisatie heeft goede banden met lokale kerken/gemeenten. Frits Rouvoet is gevraagd om daar namens Bright Fame input te geven.

Naast Roemenië en Moldavië hebben we contacten in Hongarije, Bulgarije en Albanië. We spreken voor politie, voorgangers, kerken, gevangenissen, het leger, het Roemeense parlement en overal waar we verder uitgenodigd worden. Dit doen we omdat we bewustwording willen creëren onder de bevolking van die landen. Vaak worden vrouwen die in de prostitutie werken namelijk gezien als slechte, criminele vrouwen en is er geen oog voor de nood die de vrouw hiertoe heeft gedreven en de kwetsbare positie waarin zij zich bevindt.

Ik wil jullie helpen met dit project

Wil je ons helpen om dit project te blijven voortzetten? Doe dan een eenmalige donatie door op onderstaande button te klikken. Hieronder verschijnt dan direct het donatieformulier. Alvast hartelijk dank voor je steun aan dit project!

 

Maak een donatie

Steun Bright Fame en help vrouwen uit de prostitutie

Maak een donatie