Project Next Steps

Project Next Steps is een samenwerking van Bright Fame met Dorcas, International Justice Mission en het Leger des Heils.

Next Steps biedt mogelijkheden om uit de prostitutie te stappen of om te voorkomen dat men hierin belandt. Next Steps biedt een volgende stap. Een stap waarbij een meisje in Roemenië besluit toch haar diploma te gaan halen of met haar ouders gaat praten over haar foute vriendje. Een stap waarbij een vrouw in Nederland besluit zich te oriënteren op terugkeer naar haar familie in Roemenië. Een stap waarbij een vrouw besluit om aangifte doen.

Next Steps werkt samen over de landsgrenzen heen. Verschillende expertises zijn nodig om mensenhandel te stoppen. Next Steps biedt preventie in het land van herkomst, juridische ondersteuning, zorg voor slachtoffers, hulp bij terugkeer en het opbouwen van een nieuw leven van hoop, vrijheid en menselijke waardigheid.

Programma Next Steps:

  • Het bieden van een uitstapprogramma voor mannen, vrouwen en transpersonen in Roemenië en Nederland.
  • Een vangnet bieden voor (potentiële) slachtoffers van gedwongen prostitutie in Oradea en Boekarest (Roemenië).
  • Slachtoffers helpen met juridische ondersteuning bij de vervolging van daders van mensenhandel. Criminele netwerken tegengaan.
  • Het bieden van toekomstperspectief met een naaiatelier in Oradea.
  • Het preventief bieden van kennis en informatie zodat mensen overwogen keuzes kunnen maken.
  • Het werken met mensen die al dan niet in de prostitutie zijn geraakt in Roemenië en in Boekarest zijn gaan werken en overwegen om naar Nederland te gaan.
  • Het bieden van een netwerk voor een hoopvolle toekomst.

Kijk voor meer info op https://www.projectnextsteps.nl/.

Twee getuigenissen van vrouwen die zijn uitgestapt in Roemenië kun je luisteren via: https://anchor.fm/project-next-steps

Ik wil jullie helpen met dit project

Wil je ons helpen om dit project te blijven voortzetten? Doe dan een eenmalige donatie door op onderstaande button te klikken. Hieronder verschijnt dan direct het donatieformulier. Alvast hartelijk dank voor je steun aan dit project!

Maak een donatie

Steun Bright Fame en help vrouwen uit de prostitutie

Maak een donatie