Overige activiteiten

Als Bright Fame houden we ons, naast het straatwerk en de hulpverlening, bezig met:

Bewustwording:
Bewustwording van problematieken die spelen rondom prostitutie en het motiveren van mensen om hier iets aan te doen. Dit doen we oa. op ons kantoor in Amsterdam waar we regelmatig groepen scholieren en studenten van diverse opleidingen ontvangen. Ook werken we mee aan allerlei onderzoeken, geven wij interviews en presentaties en verzorgen wij spreekbeurten.

Media:
We mogen een spreekbuis zijn voor vrouwen die zelf hun stem niet kunnen laten horen. Er is namelijk maar een heel kleine groep mondige vrouwen die hun stem laten horen maar het verhaal van een grote groep vrouwen waar wij contact mee hebben wordt niet gehoord. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau mogen wij een woordvoerder zijn voor deze vrouwen en worden wij uitgenodigd om hun stem te laten horen. We hebben goede contacten met diverse politici.

Samenwerken:
Bright Fame neemt een eigen plek in op de Wallen en vindt het belangrijk om zoveel mogelijk samen te werken met andere vergelijkbare organisaties. We maken deel uit van diverse samenwerkingsverbanden. In Amsterdam vinden gezamenlijke bidstonden met de diverse christelijke organisaties plaats en werken wij nauw samen met het Scharlaken Koord. Landelijk is er een hulpverleningsnetwerk actief vanwaaruit gezamenlijke acties worden ontplooid en we maken deel uit van het CPOE-overleg voor de hulp richting Oost-Europa.

Preventiewerk:
Bright Fame vindt het belangrijk dat jongeren op jonge leeftijd leren gezonde keuzes te maken op het gebied van seksualiteit. Kinderen en jongeren worden namelijk al op jonge leeftijd geconfronteerd met de meest uiteenlopende informatie over seksualiteit. De sociale en maatschappelijke druk om op jonge leeftijd seksueel actief te zijn is bijzonder groot. Hierdoor ontstaat het risico op een verstoorde seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschijdend gedrag. Zogenaamde loverboys maken misbruik van de kwetsbaarheid van meisjes en jongens en buiten hen uit in de prostitutie. Op grond van eerlijke en objectieve informatie wil Bright Fame jongeren stimuleren om gezonde keuzes te maken op seksueel gebied en moedigen wij ouders en opvoeders aan hen hierin te steunen. Bureau leefstijl van Mirande de Groote, verzorgt voor Bright Fame lessen en spreekbeurten waarin onderwerpen als zelfbeeld, grenzen, weerbaarheid, seksualiteit, loverboys en prostitutie aan de orde komen.

Steun Bright Fame en help vrouwen uit de prostitutie

Maak een donatie