Privacy verklaring

Stichting Bright Fame, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bright Fame verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die verkregen worden met cookies. Wanneer je contact met ons opneemt via o.a. telefoon, email of de website, registreren wij gegevens. Van deelnemers aan projecten (vrijwilligers, hulpverleners en hulpontvangers) verwerken wij gegevens die nodig zijn voor de uitvoering.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Bright Fame verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– met toestemming: bijvoorbeeld om u de nieuwsbrief toe te sturen
– Uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld het afhandelen van jouw bestelling.
– In verband met gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld om contact op te nemen wanneer je je hebt aangemeld als vrijwilliger.
– Stichting Bright Fame verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Bright Fame bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tevens houden wij rekening met de wettelijke bewaartermijnen van administratie.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bright Fame verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Bright Fame blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Bright Fame gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Stichting Bright Fame gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Bright Fame en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor een verzoek hiertoe kunt u contact opnemen met Stichting Bright Fame.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij eerst uw identiteit controleren. We kunnen slechts de gegevens verwijderen waarvoor geen wettelijke bewaarplicht voor bestaat.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bright Fame neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens zullen niet langer bewaard worden dan redelijkerwijs nodig is.

8. Wijzigingen van dit privacy-statement

Wanneer nodig zullen wij dit statement aanpassen. De nieuwste versie van het privacy-statement is te vinden op de website van Stichting Bright Fame.

Contactgegevens:

www.brightfame.nl
+31(0)20 82 011 71

Steun Bright Fame en help vrouwen uit de prostitutie

Maak een donatie