8 mei 2020

WEG UIT DE PROSTITUTIE

By Frits Rouvoet on May 05, 2020 06:45 pm

Op het moment dat ik dit schrijf is er één van de vrouwen bij ons binnen om een CV op te stellen en direct te solliciteren. Op mijn opmerking dat de redlight waarschijnlijk niet voor de zomer open zou gaan reageert ze heel duidelijk. Terug naar de redlight? Dat nooit meer. Weg uit de prostitutie

Op dit moment zijn wij druk bezig om voor een groot aantal vrouwen CV’s te maken en ze een DISC-training te geven en te helpen bij het solliciteren.
(In de DISC-training leer je gedrags- en communicatiepatronen van jezelf en anderen herkennen. Je leert optimaal gebruik te maken van je sterke kanten. Zo kun je prettiger samenwerken, zie je welke rollen bij jou en anderen passen en kom je tot betere resultaten).
De uitkomst van de DISC is niet alleen belangrijk voor henzelf maar ook voor op hun CV. Veel van de vrouwen geven aan niet meer terug te willen keren in de prostitutie. Dus nu is het moment om ze bij te staan bij het zoeken naar werk en goedkopere woonruimte.
Ten eerste omdat eind mei zoals het er nu uitziet de nooduitkeringen veranderen en de meeste vrouwen er niet meer voor in aanmerking zullen komen. Ten tweede omdat als de redlight weer opengaat er een groot aantal wel weer terug de prostitutie in zal moeten om in de noodzakelijke financiën te voorzien. Deze dames zullen zich dan in eerste instantie daarop focussen en geen tijd meer hebben om zich op een andere baan te richten. Dus dit is het moment om ze uit de prostitutie te doen komen.
Als Bright Fame zijn we daar vol op ingesprongen.
Vanaf het moment dat de vrouwen binnenstapten om een nooduitkering aan te vragen zijn we hierover met ze in gesprek. Afgelopen week zijn we begonnen met het opstellen van de CV’s en het geven van de DISC-trainingen en zelfs al met het solliciteren met meerdere vrouwen. Voor de trainingen waren de financiën al grotendeels rond via fondsen maar nu zetten we ook vol in op het solliciteren.
Vrouwen helpen om achter het raam weg te kunnen blijven.
Binnen ons team is iemand bezig vacatures te verzamelen en is ze in contact met bedrijven. Ze heeft een database opgezet waar bedrijven hun vacatures op plaatsen en de vrouwen hun CV’s.
Door omstandigheden zit dit teamlid nu een twee maanden zonder werk voor ze bij haar nieuwe baan kan beginnen. Uiteraard heeft zij in die twee maanden een inkomen nodig maar wij willen en kunnen haar niet missen. Graag zien wij dat ze de beschikbare periode veel vrouwen kan helpen om een baan te vinden ipv een tussentijdse baan ergens anders.
Vraag:
Wanneer diverse kerken of bedrijven nu eens b.v. € 500,00 bijdragen dan kan zij dit voor ons en de vrouwen doen. Zou jij binnen jouw kerkelijke gemeente deze vraag willen neerleggen? Uiteraard is ook jouw persoonlijke gift hartelijk welkom #Schouderaanschouder
Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar:
Stichting Bright Fame, NL53 INGB 0004 1039 12 ovv Werkvoorziening
 
De ramen en de wallen zijn nu leeg door de situatie! 
Laten we ze zo leeg mogelijk houden na deze corona periode.
Bid en draag jij mee ???

Postbus 12274 1100 AG Amsterdam

Maak een donatie

Steun Bright Fame en help vrouwen uit de prostitutie

Maak een donatie