3 oktober 2016

VERANDERING BRENG JE DOOR GEBED

Verleden week mocht ik spreken op een conferentie in het Roemeense parlement. Deze conferentie werd georganiseerd door de Romanian Prayer Breakfest. Maandelijks komt deze groep bij elkaar om te bidden en te delen. In juni van dit jaar was ik daarbij en werd ik uitgenodigd voor deze conferentie. Woensdag in de middag startte de conferentie met voormalig minister Kun Mo Chung uit Zuid Korea die deelde hoe daar veel veranderde door gebed. Hij haalde daarbij aan een gedeelte uit Jesaja 60;

Sta op, mijn volk! Laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien! Want de glorie van de HERE stroomt over u heen.Een duisternis, zwart als de nacht, zal alle volken van de aarde omhullen, maar de glorie van de HERE zal van u afstralen.Alle volken zullen op uw licht afkomen; machtige koningen zullen komen om te zien hoe de glorie van de HERE op u rust. 

De oproep was duidelijk: verandering breng je door gebed.

De volgende dag was ik één van de sprekers. In de laatste dagen voor dat ik naar Roemenië zou gaan heb ik aan diverse vrouwen op de wallen gevraagd wat zij zouden willen zeggen wanneer ze tot hun parlement mochten spreken. Dat was duidelijke taal wat ik daarover te horen kreeg. Ik begon dan ook met hun uitspraken te delen. Mensen zaten alleen in de regering of het parlement voor zichzelf, men had geen interesse in de bevolking en al helemaal niet geïnteresseerd in hun situaties. De regering was niet te vertrouwen en luisterde niet naar het volk. En iets wat we door de jaren heen heel vaak hoorden was dat wanneer er banen waren de vrouwen graag naar hun land, familie en kinderen terug zouden willen. En dat zijn ze echt bereid om te doen en niet alleen voor geweldige salarissen. Ik hoor zo ontzettend vaak wanneer ik vraag wat ze graag zouden willen dat dat is een normaal leven, een huis, gezin en gelukkig kunnen zijn. Ik deelde ook het gesprek dat ik diezelfde week nog op straat had gehad. Een jonge Roemeense vrouw vertelde dat haar leven kapot was gemaakt, ze geen hoop meer had en dus ook geen toekomst zag. Haar dromen waren kapot gemaakt en ze zag geen einde aan haar troosteloze en uitzichtloze bestaan.
Daarna haalde ik de tekst van de vorige dag uit  Jesaja aan maar vroeg even aandacht voor het volgende vers van Jesaja 60 waar staat Sla uw ogen omhoog en kijk! Want uw zonen en dochters komen vanuit verre landen terug naar huis. en vroeg de aanwezigen als zij hun licht zouden gaan laten schijnen en vers 4 zou gaan gebeuren of de vrouwen werkelijk welkom waren. In de vele malen namelijk dat ik in Roemenië was sprak ik veel voorgangers en leiders van diverse denominaties. En steeds hoor ik van het overgrote deel dat men neerkijkt op vrouwen die in de prostitutie werken. Ze zijn verslaafd aan seks, geld en de aandacht van mannen. Het zijn slechte vrouwen. Een voorganger wilde zelfs niet in een stuk met mij op Facebook genoemd worden omdat hij niet geassocieerd wilde worden met prostituees dat paste niet voor hem als voorganger. Willen we werkelijk verandering brengen en het licht van Jezus door ons heen laten schijnen dan zal er eerst in ons een verandering moeten plaats vinden. Daarnaast waarom wijzen we altijd naar deze vrouwen en niet naar de mannen die van hun diensten gebruik maken? Hoeveel mannen zijn er wel niet tegenover één prostituee? Wanneer mannen geen seks meer zouden kopen dan zouden er geen prostituees behoeven te zijn. Regelmatig wanneer ik dit in het verleden aan de orde bracht stokte het gesprek.

Als laatste sprak ik en dat met name tegen de aanwezige mannen hoe om te gaan met Leveticus 19 vers 29. Ontheilig uw dochter niet door haar te laten prostitueren, anders zal het land worden vervuld met schanddaden. Nemen wij als mannen werkelijk onze verantwoording en zijn we echte geestelijke vaders?

Helaas moest ik ook in mijn spreekbeurt vermelden dat ik ook onder de Nederlandse christenen dezelfde houding tegenover de vrouwen tegenkom. Ik hoop dan ook dat door dit stuk velen zullen veranderen om een verandering te kunnen brengen.

Voor oktober ben ik door Leo van Doesburg uitgenodigd om in het Europese parlement in Brussel voor een commissie te spreken over de situatie aangaande prostitutie en mensenhandel.

“Schouder aan Schouder”
Veel van de vrouwen en meisjes achter het raam dromen over hun droom. 
Laten we ook in 2017 samen helpen om er niet alleen over te dromen!
maar hun droom te kunnen gaan leven

Giften ter ondersteuning van het werk kunnen overgemaakt worden naar
NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BRIGHT FAME
Ga naar onze site en doneer vandaag
Bright Fame is een ANBI-erkende stichting!

Maak een donatie

Steun Bright Fame en help vrouwen uit de prostitutie

Maak een donatie