30 januari 2024

Bright Fame bestaat 19 jaar!

Frits Rouvoet

Bright Fame bestaat 19 jaar!

In de eerste weken heb ik aan diverse vrouwen gevraagd wat hun dromen of verwachtingen voor 2024 waren. Veelal kreeg ik dan als antwoord: gezondheid voor de familie, vrede en voorspoed voor de mensen van de wereld. Dit zijn ook meestal de punten waarvoor ze bidden. Uiteraard vragen wij dan ook naar hun persoonlijke gebedspunten. Vorige week gaf één van de dames aan dat ze graag dit jaar zou willen stoppen met de prostitutie. Haar twee collegaatjes beaamden direct dat dat ook voor hen gold. We kregen toen een mooi gesprek waarin we natuurlijk beloofden hiervoor te bidden, maar dat er ook van hun kant enige actie moest komen. Je kunt niet alleen achter het raam blijven staan en proberen een klant naar binnen te lokken. Direct kwamen de bezwaren waarom het niet mogelijk zou zijn om uit te stappen. Regelmatig zien we een vrouw na verloop van tijd weer achter het raam terugkeren, met redenen zoals familie en kinderen die op verschillende plekken in de wereld wonen. We maakten duidelijk dat je het uitstappen moet voorbereiden om er ook uit te kunnen blijven. En dat begint met of zonder onze inbreng door een overzicht te maken van je situatie en stap voor stap keuzes te maken om dan verder te kunnen. We hebben uiteindelijk afgesproken dat ze eens naar ons toe zouden komen voor een gesprek. Daarna hebben we gebeden voor Gods inzicht en bestemming voor hun leven.

Deze maand bestaan we 19 jaar en dat is niet per se een jubileumjaar, maar het is natuurlijk wel goed om eens terug te kijken naar al die jaren. En wat waren er mooie momenten om op terug te kijken. Maar er waren ook veel moeilijke en verdrietige momenten en hoeveel vrouwen heb ik weer teleurgesteld zien terugkeren achter het raam. Er was wat geld gespaard en ze waren het zo ontzettend zat om dag in dag uit in de prostitutie te moeten zitten. Vrolijk en blij vertrokken ze uit Amsterdam en gefrustreerd stonden ze er weer. Ook de dames rondom hen zagen dat het ontzettend zo, zo niet onmogelijk was om te stoppen.

Voor ons als Bright Fame is 2024 dan ook een jaar om te kijken waarin en hoe wij kunnen veranderen om de dames bij te staan in hun persoonlijke proces van voorbereiding op een baan met een normaal maar voldoende inkomen, hier in Nederland of in hun thuisland, en om ze hier in ieder geval niet meer terug te zien in de prostitutie.

Wat kunt u doen?

Ontvang regelmatig de gebedsbrief om heel concreet te bidden voor een vrouw en haar situatie. Uiteraard is haar privacy gewaarborgd.
Meld u aan door te mailen naar email hier : brightfame.nl

Misschien kunt u ook praktisch iets betekenen voor ons als één van de dames.

Graag zouden wij een aantal mensen hebben die ons maandelijks willen ondersteunen, zodat wij dit jaar de vrouwen kunnen helpen waar nodig. Met elke gift, ongeacht het bedrag, zijn we blij, maar het is zo fijn en noodzakelijk dat we ook weten waar we maandelijks echt op kunnen rekenen. Als u ons maandelijks wilt ondersteunen, kunt u een boek uitkiezen als welkomstgeschenk. Klik de button om te doneren.

Maak een donatie

Steun Bright Fame en help vrouwen uit de prostitutie

Maak een donatie